Kontakt

Karen Babajan
T: +48 608 228 386 / E: karen.babajan@bstv.pl

BSWWW
ul. Kielnieńska 58 / 80 – 299 Gdańsk
T: +48 58 350 94 60 / F: +48 58 350 94 64 / E: biuro@bstv.pl / www.bstv.pl

NIP: 584-25-80-130 / REGON: 220203431 / KRS: 0000252512 / Sąd Rojonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , Kapitał zakładowy 50 000zł